User : Kovács Ildikó

About Kovács Ildikó

Örökké nem vigyázhatsz Rá! Az önvédelem tanulását nem lehet elég korán kezdeni. A gyerekek játékos mozgásfejlesztés közben sajátítják el az önvédelem alapjait. Barátságos közösségben, biztonságos környezetben sok játékkal, mozgással fejlődnek készségeik, képességeik.

Visit Website

Get in Touch :

Your email will be used to register new user.
And your message will be sent under that new user.

Sign In under5

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password